B.K. Statsbo
Neptunvej 101 (gavlen),
8260 Viby J.

2008 - 2009

Licens Nr.

Spiller navn

Snit

205 Ib Jacobsen 2,70
207 Bendi Larsen 2,94
209 Johnny Larsen 7,50
214 Lau K. Rasmussen 5,74
216 Verner Kitteler 3,46
218 Jørgen Høier 3,12
220 Jytte Pedersen 4,26
222 Hans Pedersen 2,92