B.K. Statsbo
Neptunvej 101 (gavlen),
8260 Viby J.

2009 - 2010

Licens Nr.

Spiller navn

Snit

200 Mogen Dam 3,00
201 Peter Lyrum 2,50
209 Johnny Larsen 5,96
210 Flemming Rasmussen 2,50
211 John Timmermand 2,65
213 Anette Sloth 2,30
214 Lau K. Rasmussen 5,03
216 Verner Kitteler 3,72
220 Jytte Pedersen 3,97
222 Hans Pedersen 2,79