B.K. Statsbo
Neptunvej 101 (gavlen),
8260 Viby J.

2011 - 2012

Licens Nr.

Spiller navn

Snit

200 Mogen Dam 4,42
201 Peter Lyrum 4,60
202 Poul Meisner 6,91
203 Finn Hansen 6,77
204 Søren Jensen 8,14
205 Tonny Hansen 6,97
206 Jørgen Sørensen 13,83
207 Steen Bjermand 10,64
208 Jens P. Jakobsen 6,02
209 Johnny Larsen 6,53
210 John Timmermann 2,02
211 Annette Sloth 2,10
212 Flemming Rasmussen 2,50
213 Thomas Høeberg 2,50
214 Lau K. Rasmussen 5,37
215 Bendi Larsen 2,50
217 Claus Hansen 9,09
218 Peter B Sørensen 3,60
219 Lars Haahr 5,15
220 Jytte Pedersen 4,25
222 Hans Pedersen 3,57