B.K. Statsbo
Neptunvej 101 (gavlen),
8260 Viby J.

2016 - 2017

Licens Nr.

Spiller navn

Snit

200 Mogens Dam 4,72
202 Rene Hansen 1,90
203 Finn Hansen 5,84
204 Søren Jensen 6,45
209 Johnny Larsen 6,02
210 John Timmermann 3,17
211 Annette Sloth 2,20
213 Kurt Andreas 3,29
220 Jytte Pedersen 3,64
222 Hans Pedersen 4,04
224 Ole Schuster 5,55