B.K. Statsbo
Neptunvej 101 (gavlen),
8260 Viby J.

2017 - 2018

Licens Nr.

Spiller navn

Snit

200 Mogens Dam 4,60
203 Finn Hansen 5,31
204 Søren Jensen 6,45
206 Jørgen Sørensen 21,68
207 Steen B Sørensen 10,07
208 Jens P. Jakobsen 4,64
209 Johnny Larsen 5,35
210 John Timmermann 2,84
211 Annette Sloth 2,20
213 Kurt Andreas 3,29
217 Edwin Jensen 4,30
218 Peter B Sørensen 6,32
219 Lars Haahr 6,19
220 Jytte Pedersen 4,14
221 Mariann Hansen 2,31
222 Hans Pedersen 4,66
223 Poul Johansen 3,20
224 Ole Schuster 6,24