Solstrålen Billard Klub
H. Hertzvej 64G, kld.
8230 Åbyhøj

2011 - 2012

Licens Nr.

Spiller navn

Snit

140 Niels E Barrit 2,50
141 Martin Amtoft 5,13
142 Poul O. Kramer 4,33
143 Mikkel F Sand 3,24
144 Laila hammer 3,44
146 Luigi Agostinetti 4,24
147 Erik Madsen 2,58
148 Benny Møller 3,56
149 Niels Perregaard 4,93
150 Michael Dam 3,65
151 Kjeld G. Hansen 11,94
153 Erik Sørensen 5,91
154 Jørn Christensen 5,31
155 John Tulstrup 4,06