Referat af BB delegeretmøde 12/6 2012
 
1) Valg af dirigent.
     Forslag - Christian fra Engparken - Christian er valgt.
 
2) Beretning:

       Leif beretter om årets gang i turneringen. Mange tætte puljer i flere rækker.
       Året har budt på 1 forespørgsel samt 2 klager.
       Der er nogle klubber der mangler at betale til BB. Nogle af disse skal have præmier.
       Beretningen godkendes.
       Præmier kan ikke udbetaltes før gælden er indfriet.
       Diplomer og pokaler udleveres til de vindende klubber.
 
3) Regnskab:

       Helle gennemgår det omdelte regnskab.
       Årets resultat er på kr. 2527,-
       Samlet bankbeholdning kr. 11822,65
       Regnskabet godkendes.
 
4) Licens for holdspillere - uforandret.
5) Licens for holdtilmelding - uforandret.
 
6) Indkomne forslag.

    a) Forslag vedr. klubskifte. Spillerkarantæne på 1 mdr.
        Der debateres. Søvangen fremlægger ændringsforslag.
        Forslaget indsættes i turneringsregler som STK 2a til:
        Klubskifte.: Spillere, som skifter klub efter sæsonstart, kan ikke deltage i turneringen for den nye klub før
        4 uger fra den dato, hvor BB's spilleudvalg har modtaget en skriftlig meddelelse fra den nye klub om
        klubskiftet. Den nye klub skal betale for et nyt licenskort.

    b) Forslag vedr. snitkort til nye spillere.
        Der debateres. Søvangen trækker forslaget
        Håber at debatten har givet klubberne stof til eftertanke.
 
7)  a. Valg af formand: Leif Rogert er genvalgt.
     b. Valg af turneringsleder: Johnni B Christiansen er genvalgt.
     d. Valg af bestyrelsesmedlem: Ali GBC er valgt

     e. Valg af suppleant: Bo fra Rosenhøj er valgt.
     f. Valg af 2 revisorer: Jørgen og Susan er genvalgt.
     g. Valg af revisor suppleant. Elo Bastrup er genvalgt.
 
8) Eventuelt
Erik fra solstrålen meddeler at der måske bliver røgfrit i solstrålen i den næste sæson.
Dette blev vel modtaget, og skal nok blive accepteret.
 
Leif takker for god ro og orden.
 
Ref. Søren GBC