TURNERINGS REGLER FOR B.B.

 

 

STK 1. TURNERING.

Turneringen spilles som holdmatch i 4 rækker.

A-rækken: 3-mandshold, hvor der spilles med ubegrænset snit.

Snit 40+            600 point

Snit 25-39,99    500 point

Snit 20-24,99    400 point

Snit 15-19,99    300 point

Snit 10-14,99    250 point

Snit 0-9,99        200 point

Der spilles til distance eller 30 indgange. Hvis ingen lukker i 30 indgange, så afgøres kampen på snitprocent.

Snitprocent udregne sådan her.: Opnået snit i kampen, divideret med årsgennemsnit, gange 100% = Snitprocent.

 

B-rækken: 4-mandshold og sammenlagt ikke må have over 45 i gennemsnit.
Man spiller efter sit års gennemsnit x 30 dog minimund 200 point.
Der spilles til distance eller 30 indgange. Hvis ingen lukker i 30 indgange, så afgøres kampen på snitprocent.

Snitprocent udregne sådan her.:Opnået snit i kampen, divideret med årsgennemsnit, gange 100% = Snitprocent.

 

C-rækken: 4-mandshold, hvis 4 spiller efter deres licenskort sammenlagt ikke må have over 30,00 i gennemsnit.

D-rækken: 4-mandshold, hvis 4 spiller efter deres licenskort sammenlagt ikke må have over 20,00 i gennemsnit.

Hvis de enkelte gennemsnitsgrænser overskrides, taberdømmes det enkelte hold med den maksimale score.

Hvis der kun tilmeldes 3 hold i en række bliver den annulleret.

 

STK 2. SNITTET.

Gennemsnittet beregnes efter sidste års totalgennemsnit i bb.

Nye spiller tilmeldes med et snit efter klubbens vurdering.

Nye spillere og gamle spillere med mindre end 5 kampe i sidste sæson, eller spiller som ikke har spillet sæson før,

vil står som GUL og kan risikere at få forhøjet deres gennemsnit.

Det sker, hvis gennemsnittet efter 3 eller flere kampe er steget med 50% eller derover.

Spilleren får et nyt gennemsnit med stigningen tillagt, og klubben betaler for ny licens.

Har man kun spillet 1 eller 2 kampe i indeværende sæson gælder snit fra forrige år, og man vil står som GUL (gamle spiller) års efter…

 

STK 3. KLUBSKIFTE.

Klubskifte.: Spiller, som skifter klub efter sæsonstart, kan ikke deltager i turneringen for den nye klub før 4 uger fra den dato,
hvor BB's spillerudvalg har modtaget en skriftlig meddelelse fra den nye klub om klubskiftet.

Den nye klub skal betale for et nyt licens nr.

 

STK 4. GÆLD.

Man kan ikke spille BB for en ny klub, hvis man har gæld i en anden BB klub.

Der kan ikke bestilles spilles nyt licens nr til turneringen, før man har afregnet Gæld/kontingent i sin gamle klub.

Turneringsudvalget undersøger, om der findes gæld i andre klubber, før der kan udstedes nyt licens nr.

 

STK 5. DELTAGET I TURNERING.

En forudsætning for at kunne deltage i turneringen er, at man er i besiddelse af et, af spillerudvalget udstedt, gyldigt licens nr og at pengene står på bb konto.
På licens skal være anført sæson, licensnummer, spillers snit og navn samt klubbens navn.
Licens korte ligger på B.B.s hjemmeside og er et gyldigt licenskort.

NYT LICENS KOMMER PÅ HJEMMESIDE AF SPILLERUDVALGET EFTER SKRIFTLIG ANMODNING.

For at deltage i turneringen skal følgende betingelser være opfyldt:
A: Man skal være medlem af en klub, man er tilmeld fra.
B: På alle hold skal der være mindst 2 spiller på 18 år eller derover.

 

STK 6. NY LICENS. 

Nyt licens nr efter turneringstart. Licens nr er gyldigt, hvis betaling er tilgået B.B. konto senest 10 dage efter rekvirering.
Hvis betaling ikke er tilgået, taberdømmes holdet med maximal score.

NYT LICENS KOMMER PÅ HJEMMESIDE AF SPILLERUDVALGET EFTER SKRIFTLIG ANMODNING.

 

STK 7. FREMMØDT.

Møder et hold ikke fuldtalligt, skal dette meddeles inden machen begynder.
Modparter får 2 point for hver spiller, der mangler. Ingen spiller må spille mere end èn kamp sammen aften.
Møder for få spiller i A-B-C-D eller E-rækken, deles de overstående maksimumgennemsnit med 4 (3 i A-rækken) og ganges med det mødte antal spillere.
F.eks.: 3 mødte spiller i B-rækken må højest have et gennemsnit på (45/4)x3=33.75

 

STK 8. FLYTNING AF KAMPE.
Ønskes en kamp flyttes, skal dette meddeles modstanderens kontaktperson senest dagen før kamptidspunktet.
(Er man forhindret på grund af, at den kollektive trafik ikke kører, eller ”alt unødig udkørsel frarådes” er meldt i radioen, er det lovligt at melde fra på dagen).


Kampen kan kun udsættes i en måned (30 dage), dog SKAL den været spillet inde den sidste kamp i rækken er færdigt spillet.

 

De sidste 3 kampe kan dog KUN udsættes en uge (7 dage), og kampseddel skal være ved turneringsleder 7 dage efter kampen er spillet.

 

Udsættelse af kampe skal meddeles turneringslederen senest på kampdagen via mail, og det er altid holdet der melder afbud der giver besked.
Ved overtrædelse af gældende regler, taberdømmes det udeblevne hold, med den maksimale score og holdet betaler en bøde på 100 kr
 

Udebliver et hold fra en match, er matchen tabt med 0 point og maksimumpoint til modstanderen. Holdet betaler en bøde på kr. 100.- og kan i gentagelsestilfælde udelukkes fra turneringen.
USPORTSLIG OPTRÆDEN - BERUSELSE - STØJENDE OG VOLDLIG ADFÆRD, MEDFØRER ØJEBILKKELIG UDELUKKELSE AF TURNERINGEN

 

STK 9. POINT..

Hver vunden kamp i matchen giver 2 point til vinderne. Uafgjort kamp giver 1 point til hver.

Distancen er for hver spiller:

A-rækken: Til distance. Se STK 1

B-rækken: Til distance. Se STK 1

C-rækken: 200 point.

D-rækken: 150 point.

E-rækken: 100 point.

Max. indgange til hver spiller er dog 30. En kamp er først færdigspillet, når begge spiller har haft lige mange indgange.
Værtsholdets spillere lægger ud, og værtsholdet skal sørge for markør og listefører.

Der spilles efter DDBU`s spilleregler, og de af spilleudvalget udsendte regler er gældende.

Spiller et hold ikke turneringen færdig, udgår samtlige af dets matcher af pointberegningen.

 

STK 10. RÆKKEFØLGE.

I de enkelte kampe møder spiller med højeste gennemsnit, iflg. licens, modpartens spiller med højeste gennemsnit. Næsthøjeste mod næsthøjest gennemsnit o.s.v.

Der begyndes sædvanligvis med kampen mellem de to spillere med det lavest gennemsnit og forsættes opefter.
 

STK 11. VINDER/PRÆMIE.

Vinder af de enkelte rækker er det hold, der sammenlagt har flest point. Ved mere end én pulje i samme række, spilles finalerunde.
I tilfælde af pointlighed mellem 2 eller flere hold, er det resultaterne af de indbydes matcher, der er afgørende for placeringen.
Er de indbyrdes matcher resulteret i lige mange point til holdene, er det den indbyrdes scoring, der er afgørende.

Skulle der også her være ligestilling, spilles omkampe. Skulle disse ende uafgjort, trækkes lod.

Bestemmelserne om omkampe og lodtrækning gælder kun for de tre første placeringer i hver række.

 

Pokalen vindes til ejendom, hvis samme klub vinder pokalen 3 gange i træk, eller 5 gange i alt.

Det er den vindende klubs pligt, at indkøbe en ny pokal til turneringen.

De samlede indtægter fra holdtilmelding fordeles ligeligt til de tilmeldte rækker.

Puljen fordeles i 1-3 pladsen med 50/30/20%. Præmie penge ind sættet på klubben konto.


STK 12. KONTAKT PERSON.

Alle klubber skal have en kontaktperson, til hvem kampsedlerne skal afleveres.
Alle kontaktpersoner skal kunne kontaktes elektronisk (mail, MMS, SMS o.s.v.)

Det er kontaktpersonens pligt at sørge for, at kampsedlerne er korrekt udfyldte, og at de bliver indsendt således,

at de er spillerudvalget i hænde senest på tirsdagen i ugen efter spilledagen.

Hvis ikke kampsedler er udfyldt korrekt, eller indsendes for sent, medfører dette en bøde på kr. 100.-.

I gentagelsestilfælde taberdømmes det pågældende hold med den maksimale score.

Alle matcher spilles på førstenævnte klubs bane, og der startes senest kl. 19.00, hvis ikke andet aftales mellem parterne.

 

STK 13. UNDERSKRIFT.

Underskrift: Underskrift på kampseddel er godkendelse fra begge hold, at det gældende resultat og afvikling at kampe er i orden.

1.    Er der en protest, skal man skrive underskrift, samt ”under protest”

2.    Protesten skal forlæggers til BB bestyrelse i skrevet form inden 20 dage.

3.    Er punkt 1 og 2 ikke opfyldt er protesten afvist.

 

STK 14. SPØRGSMÅL.

Alle tvivlsspørgsmål og klager afgøres af spillerudvalget. Skulle spilleudvalget i et konkret sag føle at være i en interessekonflikt, kan spilleudvalget sende sagen til udtalelse ved en klubbestyrelse, der må anses for at være neutral. Bestemmelsen i første punkt vil dog altid være gældende.

TURNERINGSREGLEMENT FOR ANDRE TURNERINGER.

Indtil anden er besluttet, fastsættes disse regler og økonomien i forbindelse med turneringer af spilleudvalget.
Vi fjerner snitkort helt fra turnering, og får det rettet til i vores regler m.m.

 

 

Aarhus 07/07-2023